Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit

Het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) is een samenwerkingsverband van:

Dit samenwerkingsverband, het LIV (Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit) heeft tot doel politie en justitie te ondersteunen bij onderzoeken naar voertuigcriminaliteit. Met name het rechercheren in informatiebronnen bij de RDW, politie en verzekeringsmaatschappijen en vervolgens de relevante informatie ter beschikking stellen van onderzoeksteams van politie zijn primaire taken. De personeelsbezetting van het LIV bestaat uit politieambtenaren van de Landelijke Eenheid, medewerkers van de RDW en medewerkers van het VbV.

Het LIV fungeert als expertisecentrum op het gebied van voertuigcriminaliteit en vervult een centrale functie in het verrijken en verstrekken van informatie binnen de daarvoor geldende wet en regelgeving.