Diefstalcijfers

Voertuigen zijn een belangrijk doelwit voor criminelen. Een van de grootste problemen is diefstal. Naast diefstal komen ook andere vormen van criminaliteit voor, zoals omkatten van voertuigen en vervalsing van documenten. Criminelen vinden op dit gebied steeds nieuwe methodes. Bundeling van informatie, adequate opsporing en betere preventie helpen allemaal om het probleem terug te dringen.

Diefstalcijfers 2022

In het overzicht ziet u het aantal gestolen voertuigen per categorie in het 1e halfjaar van 2022 

Voertuigcategorie Aantal Percentage t.o.v. 2021 Terugvindpercentage
Personenauto's 2900 +13% 40%
Bedrijfswagens licht 646 +32% 39%
Bedrijfswagens zwaar 18 +6% 56%
Motorrijwielen 817 +39% 19%
Brom- & snorfietsen 6110 +38% 32%
Aanhangers/Opleggers 270 +2%

27%

Land- en bosbouwtrekkers 33  6%
 MMBS  28 x 14%