Diensten en producten

Het LIV is het centrale meldpunt voertuigcriminaliteit voor de partners (de politie, verzekeraars en de RDW) en andere publieke opsporingsdiensten en individuele verzekeringsmaatschappijen.

Vanuit deze rol levert het LIV de volgende diensten en producten:

Voertuigidentificatie - vaststellen originele identiteit voertuigen

Het LIV ondersteunt opsporingsinstanties en  keuringsstations door identificatiegegevens te verstrekken,. Daarmee kan de echtheid van een voertuig (het origineel) gecontroleerd en vastgesteld worden. Als het nodig is onderzoeken forensisch voertuigidentificatieonderzoekers  een voertuig om de identiteit vast te stellen.

Falsificaten - onderzoek van valse en vervalste documenten 

Het LIV onderzoekt allerlei documenten zoals rijbewijzen en kentekenbewijzen (zowel nationale als internationale) zodra er bij de controlerende autoriteit twijfel over de echtheid ervan bestaat.

Opsporingsondersteuning - informatie ten behoeve van opsporingsonderzoeken

Het LIV ondersteunt opsporingsinstanties bij onderzoeken naar voertuigcriminaliteit. In concrete zaken treedt het LIV op als verlengstuk van de recherche. Het LIV verstrekt dan informatie uit onder andere het kentekenregister.

Analyse - trends, verbanden en voorspellingen 

Het LIV levert informatie aan de hand van opgeslagen gegevens (voornamelijk cijfers). Na analyse en interpretatie van deze gegevens geeft het LIV  gevraagd en ongevraagd advies. De nadruk ligt op analyse van de diefstalcijfers, herijking (opsporings)procedures en wetgeving. Het doel is om vroegtijdig ‘criminaliteitstrends’ te signaleren.

Informatiecoördinatie

Het LIV treedt op als tussenpersoon bij het uitwisselen van signalen tussen de partners. Ook legt het LIV verbanden tussen onderzoeken, onderwerpen en thema’s rondom bijvoorbeeld gestolen voertuigen. Voertuigcriminaliteit wordt snel en efficiënt aangepakt.

Versnelde procedure Aangiften gestolen voertuigen

Het LIV heeft een aangifteloket. Het is mogelijk om dagelijks aangifte te doen van een gestolen gekentekend voertuig (uitgezonderd bromfietsen). Het LIV/AGV verwerkt de aangifte zo spoedig mogelijk zodat de signalering ook snel bij het voertuig staat. Het telefoonnummer van dit aangifteloket vindt u bij contact.