Partners

RDW

De RDW bewaakt dat de (Nederlandse) voertuigen voldoen aan de veiligheids- en milieueisen. Van alle voertuigen beoordeelt de RDW of voldaan is aan wet- en regelgeving. Ook registreert de RDW de gegevens van ruim zeven miljoen voertuigen, hun eigenaren en bijbehorende documenten. De registers zijn een belangrijke informatiebron voor overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Zo vormt de RDW een schakel tussen overheid en markt.

Politie

De politie verleent hulp aan burgers en handhaaft de openbare orde en strafrechtelijke rechtsorde. De politie is ook als eerste verantwoordelijk voor het scheppen van veiligheid en het bestrijden van (voertuig)criminaliteit. Om effectief voor de veiligheid in ons land te kunnen zorgen is het van groot belang dat de politie veel informatie tot haar beschikking heeft. Daarvoor is de uitwisseling van informatie tussen de politie en de publieke en private partners nodig.

VbV

De Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) is een gemeenschappelijk initiatief van alle Nederlandse schadeverzekeraars om voertuig-, vaartuig-, werkmaterieel- en transportcriminaliteit te bestrijden. Het VbV werkt daarbij nauw samen met de publieke en private partners. Het VbV behartigt de gezamenlijke belangen van de Nederlandse verzekeraars, de voertuigbranche, de leasemaatschappijen, verhuurbedrijven en andere partijen die door voertuig-, vaartuig-, werkmaterieel- en transportcriminaliteit worden benadeeld. Het VbV wisselt kennis en informatie uit met de partijen die in het LIV samenwerken.