Verantwoording

Het LIV is een privaat-publiek samenwerkingsverband tussen de RDW, Politieen het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV). Het LIV is het expertisecentrum voor voertuigcriminaliteit en zware criminaliteit waarbij voertuigen zijn betrokken.

De minister van Justitie heeft het LIV bij afzonderlijke categoriale beschikking aangewezen als organisatie die voor de bestrijding van voertuigcriminaliteit onderzoek doet en rechercheert in informatiesystemen. Alle medewerkers van het LIV zijn buitengewoon opsporingsambtenaar. Zij zijn beëdigd door de politiechef Landelijke Eenheid te Driebergen. 

In de Wet Politieregisters is vastgelegd dat tussen politie- en LIV-medewerkers een vrije uitwisseling van informatie mag plaatsvinden. 

Naast deze wettelijke regeling geldt voor het VbV de instellingsbeschikking van het ministerie van Justitie, ministerie van Infrastructuur en Milieu en het privacyreglement van de RDW, waarin de informatie-uitwisseling met derden is geregeld. Daarnaast is het systeem waarin alle medewerkers van het LIV werken aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. De processen van het LIV worden jaarlijks gecontroleerd door PwC.

Toezicht

Het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) heeft twee toezichthouders: 

  • De Politie
    De politiechef van de Landelijke Eenheid is direct toezichthouder van het LIV. Hij of een namens hem gemandateerde commissaris beëdigt de buitengewoon opsporingsambtenaren van het LIV
  • Het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM)  
    Is juridisch toezichthouder in het kader van de buitengewone opsporingsambtenaren. Het managementteam LIV informeert het CVOM proactief en regelmatig

Betrouwbaarheidsverklaring

Elk jaar vindt er een onafhankelijk onderzoek plaats. Dit onderzoek gaat na of het LIV namens de RDW op de afgesproken manier gegevens invoert verwerkt en verstrekt. Als dit onderzoek een positieve uitkomst heeft, ontvangt het LIV een zogenoemde betrouwbaarheidsverklaring. Deze geeft de garantie dat het LIV op een juiste manier omgaat met de invoer, verwerking en verstrekking van gegevens.