Privacy

Het Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens. 
LIV behandelt alle informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie. Op www.liv.nl kunnen links en inhoud verwijzen naar een of meerdere websites die door andere partijen worden beheerd. Er is bijvoorbeeld sprake van een samenwerking met het de politie en de stichting VbV. LIV is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze en overige websites. Lees in de  privacyverklaring van de RDW hoe wij uw persoonsgegevens beschermen.